Obsah

Česká politika vůči EU neustále pouze reaguje

Měl premiér Nečas podepsat dohodu o fiskální zodpovědnosti, nebo udělal dobře, že ji nepodepsal?

Ti, kdo jsou pro nebo proti, se radikalizují, používají stále expresivnějších výrazů a odpůrci další integrace už Evropskou unii srovnávají ne pouze se Sovětským svazem, ale i se samotným Hitlerem. Při takové radikalizaci se stále méně daří nějaké rozumné debatě, co vlastně dělat. Radikálové na obou stranách (a je jich zřejmě stále více, soudě podle mediální scény) jsou stále přesvědčenější o své pravdě, ať už je tou pravdou to, že celá Unie je naprosto chybný projekt, nebo to, že jedinou rozumnou cestou je další federalizace Evropy. V takovém prostředí se ovšem smysluplnému rozhovoru, rozumnému zvažování různých pro a proti, příliš nedaří. Pokud je vám všechno opravdu takto jasné, pak ani nečtěte dál. Určitě vás naštvu. Patrně už tím, že mně všechno jasné není.

Číst dál...

Skulina mezi zákonem a skutečností

Kdyby se takový příběh odehrával ve filmu, myslím, že bych se docela bavila. Protože se ovšem odehrává v realitě, už mi tak zábavný nepřipadá. Spíš mě z něj tak trochu mrazí. Pokusila jsem se posbírat střípky informací, abych si ujasnila, jestli je mi provinilce líto právem, nebo jestli dostal, co zasloužil.

Číst dál...

Pod čarou ponoru

Tak nám schválili přímou volbu presidenta... Hurááá! Že to není dobře, tím spíš když je to dnes a tady, a proč, o tom bylo napsáno až dost a ti, kteří rozhodovali, se rozhodli rozumné námitky ignorovat. Inu, lid to chtěl, volič si to žádal – a, co říct jiného, pokud je pravda co se říká, totiž že ony rozumné námitky byly řadou zákonodárců uznávány, jsou poslanci i senátoři ve své většině ustrašení slaboši, kteří všelidovému tlaku odolat ani nemohli. Je to, jako už kolikrát, smutná podívaná... A je snad ještě smutnější, že tím, kdo to upekl, je vláda, o které se říká, že je pravicová, přičemž některé její koaliční složky o sobě tvrdí, že jsou konzervativní... Edmund Burke se musel otočit v hrobě: „Zrazoval bych své voliče, kdybych obětoval svůj úsudek jejich mínění.“.

Číst dál...

Jakou rodinnou politiku pro Českou republiku?

Rodina je základní stavební jednotkou společnosti, v níž dochází k přípravě lidského jedince na život v širším společenském celku a k uskutečňování většiny základních potřeb člověka. Ve výkonu svých přirozených funkcí (biologicko-reprodukční, socializační, ekonomická, emocionální aj.) není role rodiny plně nahraditelná žádným jiným subjektem ani co do formy, ani co do naplnění účelu těchto funkcí.

Číst dál...

Společnost potřebuje volné ruce žen k vytváření sociální struktury, ke komunální politice

Z čeho se radujeme?

Chudoba rodiny není důvodem pro odebrání dítěte

V lednu 2011 uveřejnil Nejvyšší soud rozsudek, podle něhož hmotná nouze rodiny a / nebo špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Podle rozsudku je dítě možné odebrat až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě. Ve světle tohoto stanoviska proběhla mezi občany anketa (pořádaná MF Dnes), s jednoduchou otázkou: považujete se za chudé? A výsledek: 50 : 50.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.