Obsah

Prožíváme poslední chvíle české demokracie?

Česká media se za více než dvacet let demokratického vývoje nestala skutečně nezávislým a kritickým zrcadlem reality, ale zůstala přikrčená, úplatná a stranící moci před rozumem a spravedlností. Kulty Klause, Havla, veřejnoprávní servilita a komerční povrchnost přispěly společně k tomu, že nemáme kvalitní nezávislé analytické mediální zdroje, jen ohlupovače a roztleskávače.

Číst dál...

Smrt soudce

Soudce krajského soudu v Ostravě Miloslav Studnička byl nalezen s podříznutým hrdlem na své chatě ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Číst dál...

Bílá kniha, díl druhý

Jistě se ještě mnozí pamatujete na brožuru, kterou sem v obrovském množství přivezla sovětská okupační armáda v závěru roku osmašedesátého. O protisovětských piklech našich revizionistů, našeho rozhlasu a televize a o řádění Ludvíka Vaculíka v Literárních lustech (vót grámota).

Na tuhle knížku jsem si vzpomněl, když jsem z ČRo 6 vyslechl referát O. Soukupa o kritice jednoho z nejlepších českých filmů polistopadového období, totiž Aloise Nebela, v ruském tisku. V tom filmu dojde totiž také ke znásilnění a vraždě jedné sudetské Němky. Kritik praví, že tímto chceme narušit výsledky druhé světové války.

Číst dál...

Zapomenutý kandidát

Ani sebelépe míněné reformní pokusy nemohou napravit skutečnou příčinu globální krize, kterou je samotná podstata kapitalismu. Jediným východiskem je odvrhnout falešnou představu o kapitalismu coby fatálním a nezvratném, kterou nám vnucuje současná vládnoucí ideologie, a začít opětovně uskutečňovat komunistický projekt. Je nutné kriticky zrevidovat Marxův pojmový aparát, zavrhnout jakékoliv hledání kontinuity s tím, čím byla levice v uplynulých dvou staletích, a začít znovu z bodu nula, od komunistické hypotézy. Komunisté nového typu nežijí ve vzpomínkách na dobu reálného socialismu, ani nespoléhají na dějinnou nutnost. Naopak, jsou svobodně rozhodnuti se dějinné nutnosti vzepřít. Přílišné detaily restaurace komunismu není třeba rozebírat – je nutné přimět kapitál, aby uznal závažnost a důležitost společného dobra, a pokud to kapitál není ochoten učinit, je nutné jej k tomu donutit.

Číst dál...

Kouření v restauracích. Proč trh selhává?

Média hlásí, že u nás existuje obrovská poptávka po nekuřáckých restauracích. Hospodští ale jako by se neměli k jejímu uspokojování. Jak to, že trh selhává?

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.