Obsah

Ještě o obraně konzervativních hodnot

První letošní číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ přineslo dva články, které nemohou nechat v klidu nikoho, kdo ctí konzervativní a křesťanské hodnoty a hodnoty západní civilizace vůbec.

Číst dál...

Jak jsme s Jiřím slízli smetanu…

Ohlédnutí za osobností Jiřího Dienstbiera, politika a novináře, gentlemana, disidenta, osmašedesátníka, prvního „polistopadového“ ministra zahraničí…

Číst dál...

Platonické gesto

I přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých? Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země nejedná podle práva?" Hospodin odvětil: "Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu." (Genesis 18, 23-26)

Číst dál...

Quo vadis, konzervativní pravice?

Hlavním tématem tohoto textu je konzervativní pravice v České republice a její budoucnost. Poznamenejme úvodem terminologicky, že „konzervativní pravice“ začíná být praktickým pleonasmem – vždyť vpravdě nic jako „konzervativní levice“ neexistuje a „liberální pravice“ dnes téměř přestává mít jakoukoli reálnou politickou reprezentaci (čest výjimkám!). Nicméně se tohoto běžně užívaného a tedy i pochopitelného termínu v dalším přidržím. Jaká budoucnost tedy čeká konzervativní pravici v České republice? Upřímná odpověď zní: nevíme... nebo přesněji: to záleží na nás, kteří se k ní hlásí. To proto, že naše osudy nejsou předem rozhodnuté, to proto, že každý člověk má svobodnou vůli. Máme tak šanci běh světa ovlivnit. To je jistě nadějný začátek. Proto má smysl se ptát: co máme dělat, aby se konzervativní pravice v naší zemi prosadila? A děláme nyní něco, co bychom naopak dělat neměli, neboť nám to v prosazení brání? Abychom zjistili, zda má smysl vynaložit úsilí vedoucí k tomuto prosazení, musíme zodpovědět ještě jednu otázku: jaká budoucnost čeká Českou republiku s konzervativní pravicí a jaká bez ní?

Číst dál...

Mýtus "A přece se točí"

Dokud není v přírodních experimentálních vědách příslušná teorie podpořena výsledky pokusů a pozorování, lze o ní hovořit nanejvýš jako o hypotéze. Ve sporu „Galileo vs. katolická církev“ to byla právě církev (resp. její hierarchie), kdo hájil tuto zcela přirozenou a i dnes obecně vědecky uznávanou zásadu. No řekli byste to?

Číst dál...

Další články...

  1. Použijte mřížku

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.