Obsah

kalendárium: červen 2011

11. 6. 1341

Český sněm přijal na návrh krále Jana jeho syna Karla za budoucího krále; Karlovi byl udělen titul „rex iunior“ a byla mu svěřena vláda v království; ke korunovaci prozatím nedošlo.

Číst dál...

S Martinem Rejmanem o konzervatismu, penězích, demokracii a malých politických stranách

Naše demokracie je nemocná. Je to důsledek nevyrovnání se s komunistickou minulostí, toho, že KSČ nebyla postavena mimo zákon. Politické klima, které to umožnilo, určovali vůdcové sametové revoluce. Bylo naivní očekávat, že demokratickou a svobodnou společnost, tržní hospodářství a právní stát  budou spoluvytvářet komunisté, kteří čtyřicet let budovali socialismus.

Číst dál...

Nejvyšší správní soud: Stát musí respektovat právo rodičů zajišťovat výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastním přesvědčením

Zápas o dobrovolnou sexuální výchovu ve školách nekončí

Číst dál...

Obrana pravdy a chvála zdravého rozumu

Pojem konzervativní je odvozen od slova conserve, uchovat, udržovat. Kritici upozorňují, že konzervatismus je vlastně reakcionismus.

Číst dál...

(Asi) jsem konzervativcem, protože věřím, že…

… nic není zadarmo

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.