Obsah

Společnost potřebuje volné ruce žen k vytváření sociální struktury, ke komunální politice

Z čeho se radujeme?

Chudoba rodiny není důvodem pro odebrání dítěte

V lednu 2011 uveřejnil Nejvyšší soud rozsudek, podle něhož hmotná nouze rodiny a / nebo špatné bydlení nemohou být jediným důvodem pro odebrání dítěte a nařízení ústavní výchovy. Podle rozsudku je dítě možné odebrat až v případě, kdy jiná opatření, například pomoc úřadů, nevedla ke zlepšení podmínek pro dítě. Ve světle tohoto stanoviska proběhla mezi občany anketa (pořádaná MF Dnes), s jednoduchou otázkou: považujete se za chudé? A výsledek: 50 : 50.

Číst dál...

Jak vypadá a jak je plněna vládní koncepce rodinné politiky? Nenastává čas na novou Národní zprávu o rodině?

Občanský zákoník – uchování tradice

V roce 2011 byla Poslaneckou sněmovnou (a začátkem roku 2012 také Senátem) projednána a schválena  zásadní právní norma, která stanovuje pravidla fungování naší společnosti na mnoho let dopředu. Jedná se o nový Občanský zákoník. Z pohledu prorodinných organizací musíme velmi pozitivně kvitovat podobu rodinného práva obsaženého v zákoníku. Udržela se tradiční definice manželství a můžeme také vytušit, co znamená pojem rodina. V OZ tak čteme, že „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ Ve vší úctě k nejrůznějším formám soužití a životním strategiím – tentokrát zvítězil zdravý rozum.

Číst dál...

Kdo jsi, že chceš vnucovat svou morálku druhým?

Kulturní antropologové dnes jednoznačně upřednostňují morální relativismus. A v této souvislosti mají svého oblíbeného nepřítele číslo jedna: křesťanského misionáře. Proč? Protože ten předepisuje své hodnoty ostatním kmenovým kulturám a etnickým skupinám. Neměli bychom tyto národy raději ponechat sobě samým a nesnažit se je zatížit západním kulturním dědictvím, které zničí jejich způsob života?

Číst dál...

Nařídit morálku

Paul Copan v oponuje myšlence „Morálku nelze nařídit zákonem.“. Já bych takovou polemiku radil rozdělit, nejprve hovořit o tom, zda lze morálku vtělit do zákona (a do jaké míry je takové vtělení správné či žádoucí) a teprve poté se zabývat tím, zda ji lze (účinně) nařídit.

Číst dál...

Binec na poště

Dva kamarádi sedí v baru a jeden nadměrně pije... Druhý se ptá na důvod a dostane se mu odpovědi: „Byl jsem na týdenním školení. Ve středu nám řekli ‘Podívejte se, pátky už stejně na takových akcích nestojí za nic, dohodněme se, že školení ukončíme ve čtvrtek v poledne a můžete jet domů.’ A tak jsem šel na poštu a poslal ženě telegram: ‘Prijedu ve ctvrtek.’... nějak mi to nedalo a poslal jsem ještě jeden: ‘Prijedu ve ctvrtek.’. Pak se vrátím domů a najdu manželku v posteli s cizím chlapem – no není ona běhna?“. Po krátkém zamyšlení se dostaví reakce: „No... ale třeba je to jenom binec na poště...“.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.