Obsah

Evropská integrace jako úkol

Březnové KONZERVATIVNÍ LISTY přinesly text Mojmíra Hampla Unii schází společný „veřejný prostor“, polemizující s některými statěmi na téma „Co dál s EU?“ z únorových KL. Rád bych zde uvedl několik stručných poznámek, týkajících se zejména polemiky s mou statí Komu patří Emanuel Moravec.

Číst dál...

Možnost nesocialistické Evropy?

Mojmír Hampl ve svém článku Unii schází společný „veřejný prostor“ klade otázku, zda omezení státního zadlužování a omezení role státu v ekonomice na území naší země bude snazší v evropské federaci, než v rámci systému vícerychlostně kooperující Unie demokratických národních států. Nemyslím si ani jedno ani druhé.

Číst dál...

Šest českých předsudků vůči Evropské unii

Je velmi zvláštní, že v mnoha intelektuálních prostředích v českých zemích patří ke „špatným mravům“, pokud se někdo odváží kritizovat některé aspekty Evropské unie či podobu současného evropského sjednocovacího procesu. Je to o to zajímavější v době, kdy se – bohužel – naplňují některé „euroskeptické“ argumenty z minulosti, zejména v oblasti měnové unie. Naopak, případná kritika vyvolává až panickou hrůzu a vede k extrémním pozicím, které znemožňují racionální debatu. Rád bych (s vědomím jisté reduktivnosti) upozornil na některé z panujících předsudků, které se šíří v České republice vzhledem k Evropské unii, s nimiž jsem se v poslední době setkal.

Číst dál...

Květinové dilema

Mám moc ráda ve vázách květiny. Nemusí to být vždycky přímo květiny, stačí mi i větve, větvičky, trávy, ano i plevel. Od jara do podzimu je mi hej, máme totiž u domu malou zahrádku a tam se vždycky najde něco, co bych mohla utrhnout do vázy. Rovněž z procházek do přírody si přinesu téměř pokaždé nějakou maličkost. Ale v zimě a zvlášť začátkem jara si kytky kupuju.

Číst dál...

Hlavně nebýt fanatik

Přemýšleli jste někdy nad tím, co slovo fanatik znamená? Kde se vzalo? Původ tohoto slova je z latinského fanum, což znamená svatyně nebo bohu zasvěcené místo. V Římě se fanatici nazývali kněží cizích božstev, např. Isidy, Kybely. Protože jejich kult připadal Římanům divoký a vášnivý, přenesl se tento vedlejší význam později do dalších jazyků v negativním smyslu. Když se dnes o někom řekne, že je fanatik, vybaví se někdo, kdo se neohlíží napravo, nalevo a jde slepě za svým cílem, který je většinou špatný. Na jednu stranu je pravda, že pokud jde člověk slepě za svým, potom mu nepochybně hrozí fanatismus, na druhou stranu si kladu otázku, zda nenazýváme fanatismem jednání či chování jako jsou oběť, nasazení se pro věc, vytrvalost, statečnost atp.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.