Obsah

Zloděj křičí chyťte zloděje

Ad Rozhovor s Ing. Václavem Žákem pro server Parlamentní listy 9. 10. 2014 „Zkušený publicista Václav Žák: Hřeje vás, že jsme zaplatili rozkradení státu? KSČM je zdegenerovaná. Je komické, že pravice varuje před Babišem.“

Měl jsem příležitost setkat se s Václavem Žákem a jeho dialektickou myslí v devadesátém roce, po svém zvolení do České národní rady. Byl čelným představitelem vedení českého zákonodárného sboru. Vedení ČNR bylo v těch počátcích najmenováno a výsledkem dohod mezi „odcházejícími“ komunisty a nastupující representací „sametových revolucionářů“. V tom čase se do popředí vznikajících institucí i politických stran měli šanci dostat ti, kdo patřili, nebo měli styky s lidmi i politickými orgány předrevoluční moci.

Číst dál...

A platili to Američané

Přítel mi přeposlal článek, který dokazoval, že studentská akce s červenými kartami na Albertově byla zorganizována a placena Američany. Známých, kteří mě zásobují protiamerickými, protihavlovskými a protiukrajinskými články mám několik. Přítel, který mi poslal onen článek o perfidnosti Američanů, však vybočil z řady. Druhý den mi totiž poslal další článek, který přesvědčivě vyvracel článek první a popisoval, jak bylo možné poznat, že fotografie dokládající americké spiknutí jsou falsa.

Číst dál...

Otevřený dopis do Prostějova

Nekomunističtí členové Zastupitelstva města Prostějova, kteří po letošních komunálních volbách uzavřeli koalici s KSČM, otevřený dopis

 V Jesenci, 12. listopadu 2014

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

je řada věcí, které nevím. Nevím například, kdo z vás co dělal a kde byl touto dobou před 25 lety. Vím však, kde jsem byl a co jsem tehdy dělal já.

Je řada věcí, které si nepamatuji, nebo které si nepamatuji jasně. Je však mnoho těch, na které si vzpomínám zcela přesně. Jako např. když nám na Gymnáziu Jiřího Wolkera (GJW) sděloval soudruh výchovný poradce, že se mýlíme pokud se domníváme, že půjdeme na vysoké školy kam budeme chtít – dle jeho sdělení jsme měli jít tam, kde nás bude republika potřebovat. Nebo když tehdejší soudruh ředitel GJW, agent StB, zcela bezostyšně do očí lhal několika stovkám „svých“ studentů. Nebo když na nás, „své“ studenty, jiná soudružka, dnes pedagožka dávaná za vzor, poštvala svého manžela, toho času důstojníka StB. Nebo na reálné perspektivy dalšího studia některých svých spolužáků, jejichž rodiny jen praktikovaly svoji křesťanskou víru a/nebo jinak projevovaly to, že nemají náležitě „kladný vztah k našemu socialistickému zřízení“. Vzpomínám na své vlastní perspektivy, s otcem v emigraci a prarodiči svého času pod dohledem akčního výboru KSČ. Byl vlastně malý zázrak, že jsme se na to gymnázium s takovými kádrovými profily vůbec dostali.

Číst dál...

Optimalizace cest k cíli nevedoucích

Ombudsmanka Anna Šabatová chce bojovat proti fyzickému trestání dětí. Nu, dalo se čekat, že dříve nebo později u nás někdo toto téma znovu nastolí (svého času, cca před pěti lety, to již jednou otevřel tehdejší ministr Michael Kocáb...). Naše levicové elity se shlížejí ve skandinávských zemích, kde je dítě bez milosti odebráno rodičům, kteří je plácnou. Podobně je tomu ve Velké Británii.

Číst dál...

Otevřený dopis Anně Šabatové

Vážená paní ombudsmanko,

se zájmem jsme zaregistrovali, že hodláte prosadit kampaň proti používání tělesných trestů dětí. Rádi bychom Vám položili v této souvislosti několik otázek:

1. Nedomníváte se, že snahou o vymýcení jakéhokoli fyzického trestu, tedy i toho spravedlivého, usilujete o to, aby byla dětem upřena dobrá výchova? Co soudíte o biblické moudrosti: "Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas."? (Přísloví 12,34)

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.