Obsah

Braňme nevinné lidi – prozíravě a rozvážně

Pan Bohumír Žídek ve své reakci na mou polemiku „Skutečná pravicová zahraniční politika: cíle a prostředky“ s jeho původním článkem „Pravicová zahraniční politika v ofsajdu“ dal název „Nebombardujme nevinné lidi.“ Chci ho ujistit a uklidnit, že bombardovat nevinné lidi nehodlám a nechci, rozhodně ne záměrně, úmyslně. Toto kritérium, jak uvidíme dále, je nesmírně důležité.

Číst dál...

Propadla demokracie u kapitalismu?

Ti čtenáři, kteří mají v oblibě práce Ludwiga von Misese, si možná rádi přečtou knihu Hanse Hermanna Hoppeho nazvanou Demokracie: Bůh, který selhal. Hoppe je význačným členem Institutu Ludwiga von Misese, libertariánský teoretik a ekonom rakouské školy, který se obává, že demokracie ničí svobodu a civilizaci, neboť podle jeho názoru ekonomická svoboda a vlastnická práva jsou podstatná pro zachování civilizačního řádu. Hoppe vysvětluje svou ideu takto: „Civilizační proces je uveden do pohybu individuálními úsporami, investicemi a akumulací trvanlivého zboží a kapitálu …“ O stagnaci a úpadku napsal, že „mohou nastat, jen pokud dojde k institucionalizaci porušování vlastnických práv…“

Číst dál...

„Svatý“ Mandela? Ne tak rychle!

Prezident Barack Obama jej přirovnal k Georgi Washingtonovi. Chris Matthews z kabelového zpravodajství MSNBC o něm prohlásil, že je „možná největším světovým hrdinou“. Lasvegaský deník Guardian Express vypustil to „možná“ a v nadpisu článku rovnou uvedl: „Nelson Mandela, největší světový hrdina“. Jiní jej nazývají „největším mužem 20. století“. Mnozí jej uctívají jako „spasitele“ Jižní Afriky. Školáci na celém světě o něm čtou knihy, píší eseje, zpívají písně a sledují filmy vychvalující jeho schopnosti a hrdinské činy.

Číst dál...

Porušené předpoklady

Již po několikáté byla Česká republika vystavena náporu velké vody. Někde odminula stihli dobudovat ochranné hráze, někde ne a voda smetla jejich torza, a ještě jinde ani nic budovat nezačali. Ty hráze, zábrany... prostě různá protipovodňová opatření se stavějí s tím, že mají odolat, např., tzv. stoleté vodě. To je zkrátka povodeň takového rozsahu, že se přižene jen jednou za sto let – jinými slovy, pravděpodobnost, že se přižene zrovna letos, je právě 1%.

Číst dál...

Poznámky k povodním

Pro vysvětlení nynějšího zdánlivě neobvyklého výskytu povodní jsou nabízeny často odpovědi, že jde o důsledek globální změny klimatu, způsobeného lidskou činností, nebo důsledek zdevastované krajiny, neschopné zadržet vláhu. Existuje však několik podstatných skutečností, které je potřeba vzít kriticky do úvahy, než bychom uvedená tvrzení přijali.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.