Obsah

Falšování dějin československého komunistického režimu 1948-1989 nebo multiparadigmatický pluralismus? (část 5/5)

Následující text je pátou, poslední částí zkrácené verze dosud nepublikované studie napsané v loňském roce k 70. výročí československého pádu do sovětského područí, jejíž obsah je platný a alarmující i v roce 30. výročí pádu komunismu… První část zde, druhá část zde, třetí část zde, čtvrtá část zde.

Číst dál...

Falšování dějin československého komunistického režimu 1948-1989 nebo multiparadigmatický pluralismus? (část 4/5)

Následující text je čtvrtou částí zkrácené verze dosud nepublikované studie napsané v loňském roce k 70. výročí československého pádu do sovětského područí, jejíž obsah je platný a alarmující i v roce 30. výročí pádu komunismu… První část zde, druhá část zde, třetí část zde.

Číst dál...

Anna Walentynowiczová: služebnice pravdy Boží – neústupná bojovnice s komunistickou lží a nenávistí

V roce 2010 vydalo nakladatelství Zysk a S-ka v Poznani pozoruhodné dílo uznávaného historika střední generace Sławomira Cenckiewicze „Anna Solidarita: život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby (1929–2010)“. O čtyři roky později se s knihou mohli seznámit i čeští čtenáři a to díky historikovi dr. Janu Cholínskému, který navrhl její české vydání a provedl kvalitní odbornou redakci překladu a Ústavu pro studium totalitních režimů, který vydání knihy financoval (Jan Cholínský na dané téma v KONZERVATIVNÍCH LISTECH publikoval v r. 2016 dva texty: první, druhý – pozn. red.). Jde o monumentální práci nejen rozsahem – celkem 761 stran – ale především kvalitou zpracování ústních svědectví, článků, psaných memoárů, proklamací, programových vyjádření, zápisů ze schůzí, výslechů, soudních jednání a jiných materiálů, spolu s četnými odkazy na dobové instituce, organizace, státní orgány a s rozsáhlým jmenným rejstříkem.

Číst dál...

Poznámky ke Konzervativní alternativě Jana Drnka – dokončení

První část zde, druhá část zde.

Stejně jako spisovatel Jan Drnek v článku Konzervativní alternativa se principiálně hlásím ke křesťanskému konzervatismu a ztotožňuji se také s jeho teoretickými úvahami o reformách stávajícího politického systému, které by měly spočívat v ústavních změnách a v omezení volebního práva. Mám ale za to, že takováto antisystémová změna státoprávního uspořádání je v naší době nerealizovatelným ideálem a že alternativní křesťansko-konzervativní program v současné situaci nelze prosazovat po linii jedné politické strany, ale budováním nosné ideové a vzdělávací základny resp. sociální svépomoci.

Číst dál...

Blázen a jeho nepřítel: K metafyzice zla – část 5

Se souhlasem autora nabízíme našim čtenářům překlad nové knihy J. R. Nyquista The Fool and His Enemy: Toward a Metaphysics of Evil. Knihu publikujeme po částech. První část naleznete zde, druhou část zde, třetí část zde, čtvrtou část zde. Toto je část pátá – poslední. Redakční předmluvu naleznete v textu „J. R. Nyquist, ostrý kritik komunismu, a jeho nová kniha“.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.