Muslimské Rusko?

Ubodání Jegora Ščerbakova, pětadvacetiletého etnického Rusa, dne 10. října, spáchané zřejmě muslimem z Azerbajdžánu, vyvolalo v Moskvě nepokoje zaměřené proti imigrantům, vandalismus a útoky následované zatčením 1 200 lidí. V životě Rusů se dostalo do popředí velké napětí.
Nejenom, že etničtí muslimové tvoří až 23 milionů z celkových 144 milionů obyvatelstva Ruska, tedy 15 procent, ale jejich podíl rychle narůstá. Alkoholismem stižení etničtí Rusové údajně vykazují evropskou míru porodnosti a africkou míru úmrtnosti, s porodností 1,4 dítěte na jednu ženu (v plodném věku – pozn. red.) a s úmrtností (nadějí na dožití – pozn. red.) ve věku 60 let u mužů. V samotné Moskvě rodí etnické křesťanky 1,1 dítěte.

Číst dál...

Zodpovědnost k pravomoci patří

Pan Josef Potoček reaguje na můj článek „Poučili jsme se?“ (VÝBĚR Z HROZNŮ 2/2013). Děkuji. Celá situace má několik aspektů.

Číst dál...

Ad: Poučili jsme se…?

Případ pana režiséra Vorla (viz článek Dušana Stuchlíka ve VÝBĚRU Z HROZNŮ, léto 2013) je zcela jasný, pražského primátora Tomáše Hudečka je ale třeba se zastat. A to z trojjediného důvodu.

Číst dál...

Ad: Povodně jako důsledek…

Článek Čestmíra Hofhanzla (VÝBĚR Z HROZNŮ, léto 2013) vyvolává smíšené pocity: Perfektní analýza v úvodní části, ubolená reflexe v té druhé; více negativních zmínek o „pravdě a lásce“ než o „zhůvěřilosti“; o nějaké sebereflexi autora, resp. odpovědnosti jeho strany ani slovo.

Číst dál...

Dvě kola jednoho bicyklu

Ten příměr lze použít na kde co. Např.: co je důležitější, obsah nebo forma? Inu, jde o dvě kola... Snad lze pak diskutovat ještě o tom, které je to kolo, které zprostředkovává celému stroji pohon, ale to je tak vše. Nutná bývají obě. Věřím, že situací, které lze tímto zjednodušením přiblížit, nalezne ve svém okolí každý hned několik. Domnívám se, že podobně se to má i s talentem a pílí. Ondřej Šlechta publikoval 11. 10. 2013 v Revue Politika text „Neudržitelný stav“ s podtitulem „Máme přetlak humanistů a katastrofální nedostatek technických absolventů“. V něm mimo jiné uvádí: „A nutit člověka, který nerozumí matematice, studovat technický obor, nemá valného smyslu, protože v tom stejně nebude dobrý.“ Rád bych se na tuto tezi podíval ze dvou úhlů.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.