Recenze knihy: Normalizace gayů

Robert Reilly je polyhistor – společně můžeme nahlédnout do jeho ohromujícího nadání a zkušeností v mnoha rozmanitých oblastech života.
Jeho nová kniha vydaná v nakladatelství Ignatius Press pod názvem „Normalizace gayů: Jak se vše mění kvůli racionalizaci homosexuálního chování“ (v originále „Making Gay Okay: How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Everything“, pozn. překl.) je podle mého názoru jednoduše tím nejlepším, co bylo dosud o tomto nesmírně ožehavém a zásadním tématu dneška napsáno. Reilly v ní systematicky popisuje neutuchající zvrácený útok na nejdůležitější instituci jakékoli země v kterémkoli období: manželství muže a ženy, jenž vzkvétá díky manželským vztahům. Naše přežití jakožto národa závisí na zdraví této instituce.

Číst dál...

Měsíc v muslimské Británii: protikřesťanská diskriminace a násilí na ženách

Lloyd’s Bank, jedna z největších bank v Británii, ruší debetní poplatky výhradně pro muslimy. Britský bezpečnostní aparát je stále ostražitější vůči muslimům, kteří se navracejí z bojů v Sýrii, zatímco ženy si nemohou být jisty ohledně možnosti znásilnění v londýnském taxíku. Počet těchto tak zvaných taxi-znásilnění lavinovitě roste takovou měrou, že jistý britský soudce nedávno vydal varování, že žádná žena nemůže předpokládat, že bude při cestě taxíkem v bezpečí. Ibrahim Munir, vysoký představitel Muslimského bratrstva, dnes v exilu v Británii, byl dotázán, zda by násilí mohlo být reálnou alternativou; jeho odpověď zněla, že „možné je cokoli“. „Mám snad změnit svoji náboženskou víru, jen abych získal nejlepší (bankovní) podmínky?“ Tak se ptal zákazník Lloyd’s Bank, podle listu Daily Telegraph. Islám a témata s ním související byla v Británii všudypřítomná během dubna 2014 a lze je třídit podle tří rámcových námětů: 1) rostoucí znepokojení britské vlády ohledně islamistického extrémismu a domácích bezpečnostních důsledků působení britských džihádistů v Sýrii, 2) pokračující pronikání islámského zákona šaríja do všech aspektů britské každodennosti, 3) pokračující otázky ve věci integrace muslimů do britské společnosti.

Číst dál...

Katolické „upřednostňování“ chudých musí jít za materiální chudobu

Programy sociální „záchranné sítě“ byly po desetiletí manipulovány pro politické záměry. Programy nepomáhají chromým chodit, ale lenivět.
Bohužel, tím, jak vůdcové katolické církve kapitulovali a připustili, aby jazyk a terminologii, kterou se bude diskutovat o ekonomických problémech, určovaly sekulární osoby, čím dál více přehlížejí základní biblické učení. „Přednostní právo chudých na zvýhodnění“ je nebezpečnou výzvou pravému duchu spravedlnosti jasně formulovanému ve verších Exodus 23:3 a Leviticus 19:15.

Číst dál...

Arcibiskup Graubner proti tvrzením komunistických a soc.demokratických poslanců o kolaboraci katolické církve s Hitlerem

Moravský metropolita Graubner se ohradil proti tvrzením komunistických, resp. soc.demokratických poslanců o „kolaboraci katolické církve s Hitlerem“. Poslanec Foldyna tvrdil, že „klér (míněno patrně katolický klérus) se nepochybně kolaborace dopustil“.

Číst dál...

Česká cesta výkupu pozemků očima občana

Prolog

Kdysi žil jeden mlynář. Vlastní pílí a dřinou si zvelebil koupený mlýn. Na stroje si půjčil a během následující války půjčku splatil. Lidem pomáhal i v oné temné době. Však také v kronice obce je mu přáno vše dobré, a aby na tyto lidské skutky zapomenuto nebylo. Netrvalo dlouho a mlýn mu sebrali. Po nějaké době přišel i o své polnosti. Snad jen ty dobré skutky ho zachránily od vězení nebo snad smrti, jako se to v té době stalo jiným. Zdálo se, že po dlouhé době přijde přece jen spravedlnost. Polnosti se vrátily rodině mlynáře zpět, a mlýn také. Sice ztratil svůj lesk a technologickou progresivitu, a také péče minulého zloděje logicky nestála za nic. A tak mlýn pozbyl šanci pokračovat. Mlynář již však u toho nebyl. Možná je to snad i lépe, neboť historie se, jak se zdá, opakuje a pozemkům hrozí opět osud nedobrovolné změny majitele ve formě vyvlastnění.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.