Návrat socialistické praxe

V časech převratných pozitivních změn na počátku devadesátých let minulého století zřejmě by si nikdo z tehdejších zákonodárců (pokud ještě nenosil průkazku KSČ) nepřipustil, že za dvacet let bude tak zásadně ohrožováno jedno z nejdůležitějších individuálních práv, kterým je vlastnického právo k nemovitostem.

Číst dál...

Otázka velikosti kroku

Před pár týdny navštívil premiér Nečas Bavorsko. Bylo to ve čtvrtek a já byl v tom týdnu zrovna na dovolené. Jediným zdrojem informací mi byl můj tranzistoráček a ten mi poskytl jen zprávu o nadšení, které po projevu našeho premiéra v Zemském sněmu vyjádřili předseda bavorské vlády Seehofer i předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Posselt. Obsah Nečasovy řeči mi však zůstal téměř utajen. Otevřel jsem tedy až později internet s cílem najít plný text projevu, v němž Nečas podle Posselta udělal v nápravě našich vztahů větší krok, než kdysi Václav Havel. Plný text jsem snadno našel. Ale nad délkou toho kroku zůstávám v rozpacích.

Číst dál...

Zemanův volební systém

Čerstvý president vystoupil v Senátu mmj. s návrhem úprav volebního systému pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu: zvýšit počet volebních obvodů, snížit hranici pro vstup z 5 na 3%, zavést tzv. panašování (možnost volit napříč kandidátkami). Mohlo by se zdát, že jde o utilitární krok – tedy u prostředního z návrhů, krok, kterým bude pojištěno, že se presidentská strana SPOZ do Poslanecké sněmovny dostane. První z návrhů však jde proti tomu – menší obvody totiž de facto hranici pro vstup naopak zvyšují. Dobrým příkladem je dnes Karlovarský kraj, ve kterém se standardně přiděluje 5 mandátů a na získání jednoho z nich je tedy nezbytné obdržet přibližně 20% hlasů. Jinou věcí je poměrně neznámá skutečnost, že počet mandátů, které se v jednotlivých volebních obvodech – krajích přidělují, není předem daný, ale odvozuje se od volební účasti: čím je tato vyšší, tím více mandátů se v daném kraji rozdělí. Jsem dlouhodobě toho názoru, že tento fakt by si zasloužil nejméně takovou míru medialisace, jakou má magická uzavírací klausule. Dvacet let jsou voliči masírováni apely „nevolte malé strany – váš hlas propadne!“. Avšak sdělení, že prostou účastí ve volbách občan – ať už volí kohokoli – reálně přispěje k početnosti zastoupení svého kraje v legislativním tělese, to patrně nezní tak apokalypticky, aby to stálo za cenu tiskařské černi či paměti na serveru.

Číst dál...

Aktuální zpráva

Jan Mládek není žádným mým favoritem, zejména v ekonomických otázkách ne, přestože má i své sympatické stránky (bearismus). Tato poznámka však pracuje s ing. Mládkem jako s pouhým pozadím. Hlavní roli hraje jistý Jan Nevyhoštěný. Na serveru iHned.cz vyšla 21. března 2013 jeho glosa „Jak Mládkův apokalyptický obraz Česka překvapil Poláky“. Stručně řečeno, Jan Mládek na mezinárodním ekonomickém fóru v polských lázních Krynica dělal České republice „reklamu“, když vnitrostátní politický konflikt mezi vládou a koalicí přenesl do zahraničí. Hovořil o „neschopné pravicové vládě“, atd. atp. Nic chvályhodného. Autor glosy, Jan Nevyhoštěný, byl zjevně na místě – závěrem svého textu poznamenává, že maďarský kolega novinář se nad slovy pana Mládka poté podivoval: maďarští politici, vládní i opoziční, presentují v zahraničí svorně svoji zemi tak, aby ji v očích okolního světa nepoškozovali. Další novináři z okolních zemí prý jednomyslně přitakali. Nemám sebemenší důvod pochybovat. Co mě však zaujalo, je aktuálnost glosy. Zmíněné ekonomické fórum se totiž konalo 5. září 2012, čili před více než půl rokem. Vrtá mi hlavou, co jen pana Nevyhoštěného odradilo od toho, aby ostudu, kterou pan Mládek své zemi v zahraničí dělá, nevynesl na světlo Boží tehdy. Jistě, na správnou věc není nikdy pozdě. Přesto mi to nebezpečně připomíná oblíbený sport (patrně nejen) řady našich spoluobčanů: kopání do mrtvol.

Let do nebezpečí

Civilní letecká doprava odjakživa patří mezi velice obtížné a rizikové oblasti podnikání. Silná citlivost na bezpečnostní, politickou i ekonomickou situaci v jednotlivých regionech světa, velká závislost na světových cenách ropy, ale třeba i vlivy kursových pohybů měn, či dopady různých přírodních katastrof na celém světě – to všechno jsou faktory, se kterými je v oblasti civilní letecké dopravy nutno počítat, i když je prakticky není možno ovlivnit. Při velice křehké rovnováze mezi výnosy a náklady (zisk v úspěšných letech se u zdravé letecké společnosti pohybuje v řádu jednotek procent z obratu) může kterýkoliv z výše uvedených faktorů zavinit propad dosud úspěšné aerolinky do červených čísel. Vedení každé letecké společnosti proto musí velice pečlivě a odpovědně zvažovat veškerá možná rizika, velice uvážlivě rozhodovat o nových investicích, poctivě plánovat výnosy i náklady budoucích období. V dobách úspěšných musí zodpovědný management vytvářet rezervy pro léta hubená, která v letecké dopravě vždy v určitých cyklech přicházejí. To všechno klade na řízení letecké společnosti nemalé nároky a vyžaduje od managementu vysoce odpovědný a konservativní přístup a dlouholeté zkušenosti. Úspěšně zvládnout řízení letecké společnosti ve středně a dlouhodobém horizontu může pouze vzdělaný a zkušený management. Veškerá zásadní rozhodnutí se totiž v letecké společnosti projevují se značným časovým odstupem a je proto velice obtížné a mnohdy nemožné jejich případné negativní důsledky korigovat. Nezkušený či neodpovědný management může proto z počátku podlehnout opojení z dobrých výsledků, které jsou však důsledkem rozhodnutí, jež byla učiněna jejich předchůdci. V době, kdy se začnou projevovat důsledky chybných rozhodnutí, bývá už většinou pozdě a společnost se tak může ocitnout ve vývrtce, kterou již nelze vybrat. České aerolinie (ČSA) se evidentně do takové vývrtky už dávno dostaly. Je nesporné, že hlavní příčinou situace bylo nezodpovědné a nekonservativní chování hlavního akcionáře, tedy státu, resp. jeho politických reprezentací. V následujících řádcích se pokusím stručně zmapovat dění v ČSA v posledních dvaceti letech. Je to smutný příběh o tom, jak pár nebetyčně pyšných lidí, kterým je naprosto neznámý význam slova pokora, dokážou během pár let zničit dílo tisíců lidí několika generací.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.