Servus servorum Dei

Je pro mě prakticky nemožné přidat něco podstatného k těm myšlenkám, které v souvislosti s resignací Benedikta XVI. zazněly. Jediné, co mi víří hlavou, je drobná úvaha na téma pokorných ve vysokých úřadech. Je v tom paradox: nepochybně je žádoucí, aby mezi všemi odborně způsobilými to byli právě ti vpravdě pokorní, kteří budou vysoké úřady zastávat. A je to právě jejich pokora, vědomí vlastní nedokonalosti, co jim brání usoudit, že jsou připraveni stejně nebo lépe než jejich okolí, a projevit zdravou ambici. O to cennější pak je, když někdo oplývající ctností všech ctností skutečně vysoký úřad zastává.

Číst dál...

Jak to vidí bílý konzervativní muž

Matěj Hollan v internetovém deníku iHned.cz ve svém komentáři „Právo vypálit si nebe“ (4.2.2013) kritizuje odpor ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) k regulaci svícení ve veřejném prostoru a identifikuje důvody tohoto odporu jako ideologické. V té souvislosti mmj. říká: „Český liberální přístup k ochraně svobod je poněkud perverzní. Na jedné straně chráníme právo každého svítit si libovolně do nebe a ničit tím pohled na hvězdnou oblohu či prostředí pro život nočních živočichů (daný nový a zajímavý obor, který se nočním životem zabývá, se jmenuje skotobiologie), chráníme právo hazardní mafie na provoz libovolného množství hazardních automatů, na nichž lze prohrát za jednu noc libovolný obnos na libovolném místě, hájíme právo jakkoli plýtvat energií a tvrdíme, že se vším si poradí jakýsi trh. Na straně druhé se můžeme pominout, když chce někdo rodit doma, nechce své dítě dát očkovat, či nedejbože ho zamýšlí pojmenovat jinak, než je v seznamu oficiálních jmen. To je hned oheň na střeše a autentický český bílý konzervativní muž se může přetrhnout, aby vysvětlil, že při porodu doma zemře ročně o 0,0002 % víc bílých českých dětí.“

Číst dál...

Sovětský občan

Nedávno uvedený dokumentární film o komunistickém soudci Karlu Vašovi “Vrahem z povolání” vyvolal zaslouženou pozornost. Asi nejsilnější autentickou reakcí je velmi lidský krok Vašovy dcery, který v nás vzbuzuje obdiv. Zároveň jde o doklad, že film základně “funguje”, tedy že je adekvátně realistický a neslevuje z historických faktů a současně není plochý na úrovni emocí. Rozmlouvali jsme s jedním z hlavních tvůrců filmu, scénáristou a režisérem Pavlem Palečkem.

Číst dál...

Odlišné přístupy

K rozhodnutí římského biskupa Benedikta XVI. opustit Petrův stolec se vyrojilo nepřeberné množství textů – úvah, komentářů, rozhovorů... V deníku Mf DNES (12.2.2013) rozmlouval na toto téma Vladimír Ševela s mons. Tomášem Halíkem. Ten mmj. uvedl, že: „Tento papež si uvědomuje, že dnes církev stojí tváří v tvář velkým výzvám. Pravděpodobně vidí i to, že už nemá dost síly, aby řídil a spravoval aparát církevní kurie. V poslední době tam zřejmě došlo k řadě přehmatů týkajících se špatné práce s informacemi. Mám na mysli například jmenování biskupa Williamsona, kdy si Vatikán nezjistil jeho skandální antisemitské výroky. A myslím, že špatná práce s informacemi byla i za nedávným překvapivým odvoláním slovenského biskupa Bezáka. Papež si tedy uvědomuje, že to chce člověka mladšího a zdravějšího.“.
Musím se přiznat, že v dané chvíli – nebál bych se napsat pohnuté chvíli – mě takováto ideologická přepjatost velmi nepříjemně překvapila. Představme si, že by někdo s podobně ideologickými brýlemi, jen jinak zabarvenými, napsal např. něco takového: „Tento papež si uvědomuje, že dnes církev stojí tváří v tvář velkým výzvám. Pravděpodobně vidí i to, že už nemá dost síly, aby řídil a spravoval aparát církevní kurie. V poslední době tam zřejmě došlo k řadě přehmatů týkajících se špatné práce s informacemi. Mám na mysli například zatímní nedokončení nadějných rozhovorů s Kněžským bratrstvem sv. Pia X., jehož představitelé nesporně touží po plné jednotě s papežem. A myslím, že špatná práce s informacemi je i za přetrvávající podporou Vatikánu takovým projektům, jako je např. komunita v Taizé. Papež si tedy uvědomuje, že to chce člověka mladšího a zdravějšího.“

Číst dál...

Tisíce okradených vlastníků

Jak je možné, že v ČR existuje početná skupina vlastníků, jimž je upíráno právo (v mezích zákona) předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi? Jak je možné, že stát v této věci nic nečiní? Jak je možné, že tyto poškozené osoby se nejsou schopny domoci spravedlnosti ani u soudu? Jedná se o tzv. „oprávněné osoby“ podle § 13 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon). Tyto osoby získaly vlastnická práva k majetkovým podílům v transformovaných zemědělských družstvech v roce 1992 dle transformačního zákona a transformačního projektu.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.