Starý novinář

Rudolf Kopecký (1893-1981) je jednou z polozapomenutých osobností našich moderních dějin. Myslitel, politik, novinář – významný představitel prvorepublikové publicistiky, který se hlásil k národně demokratické straně Karla Kramáře. Byl zároveň členem antiklerikálního hnutí Volná myšlenka a zednářské lože Most. Pracoval v redakcích časopisů Tribuna, Rozvoj, Čas, Severočeský deník, Národní osvobození a Národní listy.

Číst dál...

Kdy nastane konec Babiše?

Ač mnozí politici a komentátoři nabyli po výsledcích posledních voleb dojmu, že Babišova hvězda zhasíná, není tomu zdaleka tak. Hnutí ANO sice pokorně přiznalo, že senát „neumí“, nicméně výsledky souběžně proběhlých komunálních voleb dokládají (kromě Prahy), že se toto politické uskupení těší ve společnosti stále silné podpoře. Vše nasvědčuje tomu, že tu s námi toto amorfní uskupení ještě nějaký čas pobude. A to přesto, že tradiční strany již roky vynakládají nemalé úsilí jej z politické scény vystrčit – marně. Co může Babiše doopravdy zastavit?

Číst dál...

Založení Československa - odepřená integrace Němců

Článek vznikl z aktuálního podnětu 100. výročí založení Československé republiky 28.10.1918. Hlavním pramenem byla kniha Dr. Emanuela Rádla „Válka Čechů s Němci“ z r. 1928 (1). Hned v tom samém roce vyšel v Liberci německý překlad (2). Rádl (1873-1942) byl český biolog, teoretik vědy, myslitel, publicista a filozof. Dříve než jiní si uvědomil vážnost česko-německého konfliktu a snažil se ze všech sil s ním něco udělat. Politik Petr Pithart píše: „'Válka Čechů s Němci' dodnes zůstává tím nejzpytavějším, co česká mysl dokázala vypovědět o českém sebeporozumění.“ (3)

Číst dál...

Demokracie bez demokratů

Začnu tento článek banálním konstatováním: Naše země je stále rozdělenější. Žádným objevem není ani tvrzení, že v tom nejsme sami – platí to i o Slovensku, Spojeném království a dalších zemích, a zejména o Spojených státech. Napětí a různé směry se projevují ve všech státech, které nejsou jednoznačnými diktaturami a v nichž se tedy může relativně svobodně utvářet to, čemu říkáme veřejné mínění. Určité politické napětí je dokonce nezbytné – jeho protikladem by asi nebyla radostná jednota, nýbrž stagnace. Příliš velké napětí je ale nebezpečné a jeho obětí se může stát sama demokracie.

Číst dál...

Drobná politická práce

V minulých dnech probíhaly demonstrace proti premiéru Babišovi a účastnily se jich i některé mé děti. Jejich rozhořčení dobře rozumím a v jejich věku bych se nepochybně demonstrací také účastnil. Nicméně snažil jsem se je upozornit, že pokud by se konaly volby, mohli bychom být nepříjemně překvapeni tím, že strany, které se nám nelíbí, by opět zvítězily.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.