Dva semináře o únoru 1948

Letošní 70. výročí komunistického převratu vybízelo – i v kontextu současné politické situace – k uspořádání důstojné vědecké konference o souvislostech února 1948 a k srozumitelnému vystoupení historiků směrem k veřejnosti. V únoru 2018 byly v Praze uspořádány dva odborné historické semináře organizované Ústavem pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) a Historickým ústavem Akademie věd ČR (dále HÚAV). O obou lze říci, že navenek sice proběhly důstojně, avšak jejich obsah byl – i přes několik kvalitních referátů – v daném kontextu spíše nedůstojný. Co se týče mediálních vystoupení historiků, z těch co jsem zachytil, bylo patrné, že vyjma několika druhotných podrobností, nepřinesla nic zásadně nového. Pokračovalo se takřka svorně v zastírání významu podstatných dobových reálií – zkázonosné politiky Edvarda Beneše během druhé světové války, poválečného politického komplotu tří českých nekomunistických sovětofilských politických stran s komunisty a s ním spojených zločinů páchaných v třetí československé republice.

Číst dál...

Podezření na falešnou kauzalitu

Barbara Pertold-Gebická, výzkumnice z Fakulty sociálních věd UK, prý ve studii pro institut CERGE-EI ukazuje, že kratší rodičovská dovolená implikuje u žen rychlejší zařazení zpět do pracovního procesu a následnou práci v lépe ohodnocených profesích (v průměru o 530 Kč měsíčně). Zkrácení průměrné doby, po níž byly matky s dítětem doma, o půl roku (které je tedy pozorováno 10 let po zavedení tří „rychlostí“ rodičovské dovolené) prý vedlo k tomu, že šest až sedm let po porodu měly tyto matky lepší postavení na trhu práce.

Číst dál...

Problémy nejen se spravedlností

Uvažováním např. o zavedené spravedlnosti záhy zjistíme, že je poněkud nespravedlivá a nyní to zviditelňuje H-System. Podstatně horší to bylo v minulosti.

Číst dál...

Jak získala církev majetek?

Někteří politici dnes mluví o zdanění restitučních náhrad, aby získávali voliče z řad těch, kteří nemají církve rádi, nebo dokonce tvrdí, že církev majetek nakradla či zabrala nekatolíkům po Bílé hoře. Je proto dobré připomenout, jak majetek získávala doopravdy.

Číst dál...

Politická reforma

Přál bych si režim na principu oboustranné dohody: Vládnoucí třída bude mít legálně zajištěné doživotní benefity ve výši části daní. Za to povede stát tak, aby třída daňových poplatníků (sídlících v tuzemsku) byla co nejsilnější, hospodářsky i populačně. Zbývající část daní pak půjde na podporu klíčových veřejných služeb. Cílem oboustranné dohody je, aby vláda co nejméně podléhala partikulárním zájmům a co nejvíce usilovala o dlouhodobý rozvoj celé společnosti. Tento cíl bych považoval dokonce za přednější, než demokracii. Rád uvítám každý alternativní nápad, jak tu oboustrannou dohodu realizovat. Zbytek tohoto textu je nástinem některých aspektů systému, který by mohl požadované kritérium splňovat, a přechodu na tento systém.

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.