Obsah

Bylo to krásné, KL

Když rekapituluji svůj život s Konzervativními listy (KL), jež jsem nejenom četl, ale občas do nich i přispíval, musím říci, že to bylo svým způsobem nádherné životní období. V KL naplno zazníval úžasný pocit svobody – to nejcennější, co jsme po listopadu získali. Nikde jinde, pokud ovšem osobně vím, v médiích oficiální blogosféry tak dlouho nezvučely názorové gejzíry svobodného konzervatismu, jako zde. Dusný poklop liberální korektnosti, anebo faleš salónního konzervatismu americké provenience, na toto pole nezasahovala.

Číst dál...

Falšování dějin československého komunistického režimu 1948-1989 nebo multiparadigmatický pluralismus? (část 5/5)

Následující text je pátou, poslední částí zkrácené verze dosud nepublikované studie napsané v loňském roce k 70. výročí československého pádu do sovětského područí, jejíž obsah je platný a alarmující i v roce 30. výročí pádu komunismu… První část zde, druhá část zde, třetí část zde, čtvrtá část zde.

Číst dál...

Falšování dějin československého komunistického režimu 1948-1989 nebo multiparadigmatický pluralismus? (část 4/5)

Následující text je čtvrtou částí zkrácené verze dosud nepublikované studie napsané v loňském roce k 70. výročí československého pádu do sovětského područí, jejíž obsah je platný a alarmující i v roce 30. výročí pádu komunismu… První část zde, druhá část zde, třetí část zde.

Číst dál...

Poznámky ke Konzervativní alternativě Jana Drnka – dokončení

První část zde, druhá část zde.

Stejně jako spisovatel Jan Drnek v článku Konzervativní alternativa se principiálně hlásím ke křesťanskému konzervatismu a ztotožňuji se také s jeho teoretickými úvahami o reformách stávajícího politického systému, které by měly spočívat v ústavních změnách a v omezení volebního práva. Mám ale za to, že takováto antisystémová změna státoprávního uspořádání je v naší době nerealizovatelným ideálem a že alternativní křesťansko-konzervativní program v současné situaci nelze prosazovat po linii jedné politické strany, ale budováním nosné ideové a vzdělávací základny resp. sociální svépomoci.

Číst dál...

Translidé? Pohlaví jsou jen dvě

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné – stojí v ústavní Listině základních práv a svobod, přímo v jejím článku 1. To znamená, že naše ústava je přirozeně právní. Odmítá představu, že základní práva a svobody jsou lidským výtvorem, aktem vůle jednotlivce, většiny či státu; něčím, co jsme si vymysleli a udělili (to by taky znamenalo, že je můžeme kdykoli zrušit).Naopak uznává, že základní práva a svobody jsou prvotní, existují bez ohledu na vůli, tj. svévoli kteréhokoli člověka a my je poznáváme rozumem a svědomím, tudíž uznáváme; a kodifikovali jsme je v listině. Proto nám je nikdo, sebevětší většina, nemůže legitimně odebrat.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.